Mô hình lúa sử dụng phân bón NPK Agrilong đạt năng suất hơn 88 tạ/ha
Phân bón Agrilong - Sử dụng công nghệ  NPK tháp cao đầu tiên tại Việt Nam - Với chất lượng vượt trội, công thức hoàn hảo - Với qui trình sản xuất hợp chuẩn đã cho ra đời - Dòng sản phẩm phân bón Agrilong - Có chất lượng ổn định hơn - Phân bón công nghệ mới, dinh dưỡng cao - Tan nhanh, phù hợp khí hậu khô hạn - Phân bón Agrilong - Phân bón Agrilong: Công thức hoàn hảo - Công nghệ hiện đại - Chu trình hợp chuẩn - Chứng nhận hợp qui - Chất lượng vượt trội - Agrilong cam kết chất lượng chuẩn - Phân bón Agrilong phân bón dinh dưỡng cao, thẩm thấu tốt, sử dụng công nghệ NPK tháp cao đầu tiên tại Việt Nam - Agrilong trao chất lượng, nhận niềm tin

Mô hình lúa sử dụng phân bón NPK Agrilong đạt năng suất hơn 88 tạ/ha

Ngày :23-12-2016 08:34

Cánh đồng mẫu sử dụng phân bón NPK Agrilong cho năng suất vượt trội


Ngày 24/8, tại xã Hòa Mỹ Tây, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Phú Yên phối hợp với HTX Nông nghiệp kinh doanh - dịch vụ Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa) tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình Cánh đồng lúa liên kết áp dụng canh tác hữu cơ.

 
Vụ hè thu 2016, mô hình này triển khai trên cánh đồng Cây Trảy, Hòn Đình Dưới trên diện tích 10ha, với 89 hộ tham gia, sử dụng giống nguyên chủng ML48, giống cấp nguyên chủng, với mật độ 6kg lúa giống/sào. Ruộng mô hình nông dân sử dụng lúa giống nông hộ ML48, gieo sạ 9kg/sào.Trong quá trình sinh trưởng, cây lúa trong mô hình và đối chứng có sự sinh trưởng, phát triển tốt.

Ruộng mô hình sử dụng phân bón NPK Agrilong 20-5-10 + TE phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, năng suất đạt trên 88,5 tạ/ha (trong khi mô hình ngoài đối chứng 77 tạ/ha), lãi hơn 33,3 triệu đồng/ha, cao hơn so với ruộng đối chứng trên 8,5 triệu đồng/ha.
Từ mô hình này, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Phú Yên sẽ nhân rộng ra các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh.

"Ảnh các cánh đồng mẫu lớn Agrilong"

 
 
"Ảnh phân bón NPK sử dụng bón cho cánh đồng mẫu"
Bón Thúc đợt I NPK AGRILONG 20-16-5+TE
Bón Thúc đợt II - NPK 20-9-5+TE
Bón Thúc đợt III- NPK AGRILONG 20-0-18+TE


"Một vài thành tích đại diện NPK Agrilong được nhà nước khen tặng trong quá trình hoạt động"

"Agrilong trao chất lượng nhận niền tin"


Tắt Quảng Cáo[X]